Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Contact

Stichting Team Duurzaam Installeren

Team Duurzaam Installeren is opgericht als stichting en heeft als primair doel transparant en controleerbaar aan het algemeen nut te werken binnen de installatiesector en specifiek als aanjager van de energietransitie. 

Naam

Stichting Team Duurzaam Installeren

In artikelen spreken schrijvers ook wel eens over De 500 ,TDI500 of de DuurzaamTeamNL

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het versnellen van de transitie naar een gezonde en duurzame gebouwde omgeving door activiteiten te initiëren, ondersteunen, promoten en uit te voeren waarmee het voor de installatiesector mogelijk wordt om zo snel en optimaal mogelijk invulling te geven aan het halen van de Parijse Klimaatdoelen. 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van TDI bestaat uit vijf bestuursleden.

 

Richard Verbree - Voorzitter

Henry Kasper - Secretaris

Patrick van Stokhem - Penningmeester

Pieter van der Hauw - Bestuurslid

Henri Elsen - Bestuurslid


Het OBU van de stichting is 87413663

Het RSIN van de stichting is 864287586

Contact

Alle bestuursleden vind u hieronder en actieve bijdragers aan de stichting zijn te vinden via de wie is TDI pagina op deze website. 

 

De stichting is ingeschreven op:

Stationsplein 128 3844 KR te Harderwijk

 

Het snelste kun je ons bereiken door te mailen naar [email protected]

Beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

De door de stichting gegenereerde gelden worden geheel dan wel nagenoeg geheel aangewend ten behoeve van het doen versnellen van de energietransitie in Nederland en daarvoor opportune projecten en uitingen.

Verwezen wordt naar de op deze website gepubliceerde actuele jaarrekening van de stichting, onder bijvoeging van een staat van baten lasten en de verrichte schenkingen over het betrokken jaar die wij zullen publiceren na het afronden van het eerste complete boekjaar. 

​​

Actueel verslag van de activiteiten van TDI500 is te vinden op onze nieuwspagina

Het Dagelijks Bestuur

Richard Verbree

Voorzitter

Henry Kasper

Secretaris

Pieter van der Hauw

Bestuurslid

Henri Elsen

Bestuurslid

Patrick van Stokhem

Penningmeester

De Bestuurs Organisatie

Maarten Hommelberg

Algemeen Directeur

Rens Verbruggen

Projectleider

Ashley Vransen

Management ondersteuning

Hans van Velthoven

Marketing